Meeskonnatöö koolitus

 

Koolitus keskendub:

  1. Omavahelistele suhetele meeskonnas;
  2. Meeskonnaliikmete tugevuste ja nõrkuste kaardistamisele ning nende parema ärakasutamise võimaluste otsmisele;
  3. Ootamatute ja uute olukordadega kiirele toimetulekule;

 

Koolituse eesmärgiks on pakkuda ühes organisatsioonis töötavatele inimestele loomingulist ühistegevust ja vaheldust oma igapäevaametis. Ühine tegutsemine uues keskkonnas võimaldab värske pilguga meeskonna arengupotentsiaali hinnata. Samuti aitab see ennetada läbipõlemist ning toetada töötajate loovust, spontaansust ja valmisolekut muutuda koos meeskonnaga. Töötajad saavad leida ja säilitada uusi koostöövõimalusi kolleegidega.

 

Koolitus viiakse läbi kasutades erinevaid praktilise grupitöö meetodeid. Koolitus koosneb kolmest moodulitest, mille käigus tegutsetakse ja analüüsitakse tegevust meeskonnatöö vaatepunktist.

 

Psühhodraama on grupiteraapia meetod, mis kasutab elu ja inimsuhete kirjeldamiseks, analüüsiks ja lahendamiseks teatraalseid mõisteid ning draamavorme. Psühhodraama eesmärk on spontaansuse vabastamine koos selle mõistliku integreerimisega inimese elutegevuse tervikstruktuuri. Ehk niipidi tõsta inimese elukvaliteeti suurendades võimet kohaneda uuteoludega kiirenini ning lihtsamalt.
Spontaansus on adekvaatne reaktsioon uutele tingimustele või uus reaktsioon vanale olukorrale.

Psühhodraama osa toimub koostöös MTÜ Loovmeel.

 

Aardejaht on võistkondlik mäng, mis arendab tähelepanuvõimet ja meeskonnatöö oskusi. See pakub osavõtjatele palju erinevaid ülesandeid, mida saab lahendada ühiselt hästitoimiva meeskonnana tegutsedes. Võistluse käigus pannakse osavõtjad täiesti uude olukorda, mis nõuab uudset lähenemist ning lahendusi, mille käigus õpivad osavõtjad üksteist uues olukorras tundma, saavad teada üksteise tugevatest külgedest ning õpivad neid ühiseks hüvanguks kasutama. Niisugune ühiselt raskuste ületamine aitab välja tulla rutiinist ning liidab meeskonda.

 

NB! Programmi koostame tellija vajadustest lähtuvalt.

Lühike koolitus

10.00 – 13.00 – psühhodraama
13.00 – 14.00 – lõuna
14.00 – 17.00 – meeskonnamäng Aaretejaht
17.00 – 18.00 – kokkuvõtete tegemine

 

Pikk koolitus

  9.00 –   9.30 – saabumine, hommiku jook
  9.30 – 11.00 – akadeemiline loeng (kliendi poolt soovitud teemal)
11.00 – 11.15 – energiapaus 
11.15 – 14.30 – psühhodraama ja energiapaus
14.30 – 15.30 – lõunasöök
15.30 – 18.00 – meeskonnamäng Aaretejaht
18.00 – 19.00 – kokkuvõtete tegemine

 

Kliendi soovil saab tellida:
1. õhtusöögi
2. sauna
3. ööbimise
4. üritusi looduses järgmiseks päevaks

 

Koolituse läbiviijad:

  1. Marika Vernik – psühhodraama rakendaja
  2. Kauri Kivipõld – loodusgiid
  3. Virko Sirkel – loodusgiid
  4. ...

 

NB! Küsi hinnapakkumist!